Version 2009-04-14/SL

 

Svefaktura exempelsamling

Med ökande implementering uppkommer frågor om hur Svefaktura bör användas för olika verksamhetsområden. För att samordna användningen har fr o m våren 2008 utvecklats dels en allmän SFTI handledning Svefaktura, dels en exempelsamling för illustration av användning i olika situationer. Exempelsamlingen har byggts upp med erfarenheter från den verifieringstjänst som SFTI tillhandahåller till stöd för dem som utvecklar lösningar, och den kommer att utvecklas efterhand som fler frågor eller önskemål uppkommer.

 

Vad gäller användarhandledning hänvisas i första hand till det generella dokumentet SFTI handledning Svefaktura på http://www.svefaktura.se/. I tillägg till denna lämnas nedan kompletterande råd och rekommendationer som är specifikt anpassade till de typsituationer som behandlas.

 

Fakturaexempel som följer Svefaktura Bas är märkta med pastellgrönt, medan de övriga använder innehåll enligt Svefaktura utökad. Vi understryker att samma standard (dvs samma XML schema) gäller för Svefaktura Bas och Svefaktura utökad; syftet med uppdelningen är att underlätta överenskommelse vid start av nya relationer: Svefaktura Bas skall kunna hanteras av alla utan att särskilt avtala om det.

 

A. Principer för fakturahantering med Svefaktura

Återkommande frågor till tekniska kansliet rör exempel på hur vanliga situationer inom fakturahantering skall hanteras med Svefaktura. Ett antal typfall följer här:

Publicerings­datum

Exempelfaktura

XML-meddelande

Visa med stilmall

Kompletterande

användarhandledning

2008-03-18

Factoringfaktura

XML

Visa

Handledning

2008-03-18

Faktura m rabatt på huvudnivå

XML

Visa

Handledning

2008-03-18

Faktura m rabatt på radnivå

XML

Visa

Handledning

2008-03-18

Faktura m radpris per 1000 st

XML

Visa

-

2008-03-18

Faktura med 1 valuta

XML

Visa

Handledning

2008-03-18

Fakturakreditering med 1 valuta

XML

Visa

Handledning

2008-03-18

Faktura med 2 valutor

XML

Visa

Handledning

2008-10-27

Fakturakreditering med 2 valutor (rättad)

XML

Visa

-

2008-03-18

Fakturakreditering för period

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Faktura m autogiro (rättad)

XML

Visa

Handledning

2008-04-22

Fakturapåminnelse

-

-

Handledning

2009-04-14

Omvänd skattskyldighet (Ny)

XML

Visa

Handledning

2008-04-22

Räntefaktura

XML-enkel
XML-saml

Visa-enkel
Visa-saml

-

 

B. Exempel från speciella verksamhetsområden

För vissa kategorier av fakturor finns behov av att styra upp placering av olika uppgifter i Svefakturans element för större enhetlighet. I vissa fall finns det också anledning att komplettera den generella handledningen med råd om angående hur speciella uppgifter skall hanteras. Listan kommer efterhand att utökas med exempel från fler produktområden.

 

Publicerings­datum

Exempelfaktura

XML-meddelande

Visa med stilmall

Kompletterande

användarhandledning

2009-04-14

Inomstatlig fakturering - mer­värdesskattelagen ej tillämplig

(Handledningen preciserad)

XML, alt 1
XML, alt 2

Visa, alt 1
Visa, alt 2

Handledning

2008-03-18

Svefaktura Bevakning

XML

Visa

-

2008-03-18

Svefaktura Data IT

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Svefaktura Drivmedel (rättad)

XML

Visa

Handledning

2009-03-27

Svefaktura Energi (reviderad)

XML-el
XML-nät

XML-el+nät

Visa-el
Visa-nät

Visa-el+nät

Handledning

2008-10-27

Svefaktura Hotell & restaurang

XML

Visa

Handledning

2008-04-22

Svefaktura Hyrbil

XML

Visa

Handledning

2009-03-02

Svefaktura Inköpskort (Ny)

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Svefaktura Kopieringstjänster

XML

Visa

-

2008-03-18

Svefaktura Resefaktura

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Svefaktura Taxi

XML

Visa

-

2008-03-18

Svefaktura Telefoni

XML

Visa

Handledning

 

o.s.v.

-

-

 

  

C. Teknisk utformning

C1. Svefakturateknik

Principer för användning av attribut och referenser i Svefaktura:

Publicerings­datum

Exempelfaktura

XML-meddelande

Visa med stilmall

Kompletterande

användarhandledning

2008-03-18

Användning av attribut

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Användning av referenser (rättad)

XML

Visa

Handledning

2008-10-27

Faktura f.v.b till mottagares internetbank, privatfaktura

XML

Visa

Handledning

2009-03-02

Testfaktura med nästan alla element (Ny)

XML

Visa

Handledning

2008-09-18

Tomma element

XML

Visa

Handledning

 

C2. Användning av namespace (namnrymder)

XML-standarden tillåter att det system som skapar XML-meddelanden namnsätter namnrymden efter vissa egna principer. Två exempel visas som illustration (exemplen innebär inte att förfarandena rekommenderas, men eftersom de ligger inom ramen för XML skall mottagarsystem kunna hantera dem).

Publicerings­datum

Exempelfaktura

XML-meddelande

Visa med stilmall

Kompletterande

användarhandledning

2008-09-18

Egendefinierade namnrymdsprefix (rättad)

XML

Visa

-

2008-09-18

Namnrymd lagd som attribut (rättad)

XML

Visa

-

 

 

 < Åter Svefakturans hemsida